Jordin har försvunnit från Sarderland och ingen vet vart hanhar tagit vägen. Efter sig lämnar han ett land fyllt med krigare, ett land som ensamt står emot Profeten och Swort. Det är upp till Gander, tillsammans med Magne och Aiku, att leda Sarderland och med alla till buds stående medel förbereda sig för kriget som kommer. Magnes söner sänds med ilfart mot Vaanheim i ett fåfängt försök att söka allians med östra Vygglands största makt.Efter segern vid Hornheim verkar allt lugna ner sig för Ylva och Atle. Dagarna förflyter i frid men Prästerskapets försök att roffa åt sig makt i Profetens armé ökar för varje dag som går. När Atle blir kallad till Profeten så lämnas ett tomrum i hierarkin som genast måste fyllas. En krigarpräst anländer tillsammans med förstärkningar och maktkampen eskalerar med Varg ensam kvar.
Allians är den tredje delen i den episka berättelsen Nordansaga och är en äventyrs-/fantasyberättelse med hjältar och förrädare, krig och fred, liv och död, magi och ondska.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.